Regulamin wizualizacji

Poniżej prezentujemy zasady wykonania wizualizacji wykonywanych w ramach usług przez firmę  Bozza

I

Realizowane w firmie Bozza wizualizacje mają charakter poglądowy i są materiałem pomocniczym, ułatwiającym  klientom firmy Bozza dokonanie  zakupu  wybranej  kolekcji płytek ceramicznych , armatury oraz  ceramiki.

II

Koszt wykonania jednej wizualizacji wynosi 400,00 zł.    

III

Jeżeli  Klient dokona zakupu towarów  za kwotę wyższą  niż  4000,00 zł, wartość faktury sprzedaży  zostanie pomniejszona  o koszt wykonanej wizualizacji.  Zakup towarów nie może nastąpić później niż 60 dni od chwili wykonania wizualizacji.

 IV

Do wartości faktury, o której mowa powyżej nie jest wliczany zakup towarów wyprzedażowych.

  V

Wykonanie wizualizacji odbywa się na podstawie dostarczonych przez Klienta wymiarów projektowanego pomieszczenia. Za ewentualnie zmiany i nieścisłości w wymiarach firma Bozza nie ponosi odpowiedzialności.

  VI

Zapłata za wykonanie wizualizacji następuje z góry.

    VII

Wizualizacja obejmuje wykonanie jednej koncepcji aranżacji pomieszczenia według wcześniejszych ustaleń. W obrębie tej koncepcji możliwe jest dokonanie niewielkich zmian.
Po zaakceptowaniu koncepcji wizualizacja jest drukowana.

VIII

Wykonanie kilku różnych koncepcji dla danego pomieszczenia będzie odpłatne wg indywidualnych ustaleń.