Regulamin Wizualizacji

Poniżej prezentujemy zasady wykonania wizualizacji wykonywanych w ramach usług przez firmę Bozza.

 

I

 

Realizowane w firmie Bozza wizualizacje mają charakter poglądowy i są materiałem pomocniczym, ułatwiającym  klientom firmy Bozza dokonanie  zakupu  wybranej  kolekcji płytek ceramicznych , armatury oraz  ceramiki.

 

II

 

Koszt wykonania jednej wizualizacji wynosi 400,00 zł.

 

III

 

Jeżeli  Klient dokona zakupu towarów  za kwotę wyższą  niż  4000,00 zł, wartość faktury sprzedaży  zostanie pomniejszona  o koszt wykonanej wizualizacji.  Zakup towarów nie może nastąpić później niż 60 dni od chwili wykonania wizualizacji.

 

IV

 

Do wartości faktury, o której mowa powyżej nie jest wliczany zakup towarów wyprzedażowych.

 

V

 

Wykonanie wizualizacji odbywa się na podstawie dostarczonych przez Klienta wymiarów projektowanego pomieszczenia. Za ewentualnie zmiany i nieścisłości w wymiarach firma Bozza nie ponosi odpowiedzialności.

 

VI

 

Zapłata za wykonanie wizualizacji następuje z góry.

 

VII

 

Wizualizacja obejmuje wykonanie jednej koncepcji aranżacji pomieszczenia według wcześniejszych ustaleń. W obrębie tej koncepcji możliwe jest dokonanie niewielkich zmian.
Po zaakceptowaniu koncepcji wizualizacja jest drukowana.

 

VIII

 

Wykonanie kilku różnych koncepcji dla danego pomieszczenia będzie odpłatne wg indywidualnych ustaleń.